Sändningsutrustning – Filmens anatomi

Broadcast Equipment är idag kapabel till fantastiska saker, som jag är säker på att du är medveten om. Alla filmer du går och tittar på bio har utvecklats genom många produktionsstadier för att komma fram till dina ögon, från en grundidé i ett styrelserum genom storyboards, flera filmplatser, redigering, distribution och mer pengar än du skulle vilja tro. Broadcast Equipment spelar en viktig roll för att frammana filmens råa komponenter – ljud och grafik. Det stöds dock av och är beroende av en mängd andra processer, och det är genom denna sammanslagning av ansträngningar som filmerna vi älskar görs. Utveckling Innan någon sändningsutrustning så mycket som tas ut från lagring måste ritningarna fastställas.

Så här berättar du på ditt manus

Det här är den tid då den ursprungliga idén kokas ihop och plockas upp, manuset skrivs och en storyboard och manus produceras. Broadcast Equipment, och dess logistiska möjligheter, kommer att beaktas när man överväger manusets logistik. Förproduktionssändningsutrustning väntar fortfarande och är villig under förproduktionen. Detta är den punkt under vilken inspelningsplatser kommer att beslutas och gjutas och besättning väljas. I grund och botten, som det låter, säkerställer förproduktionen att allt är klart för produktion. Inspelningsplatser och uppsättningar som byggs i detta skede kommer alla att väljas baserat på lämplighet för berättelsen och hur de kommer att klara sig när de placeras framför besättningens sändningsutrustning.

Produktion Det här är när Broadcast Equipment sätts igång och skickas ut till de många inspelningsplatserna. Det visuella och ljudet för filmen spåras i detta skede. Detta är den del av produktionsprocessen som är kulturellt parodierad och fokuserad på – regissören i regissörsstolen, de överhängande kamerorna och skådespelarna som har sina ansikten förberedda. Rätt sändningsutrustning är integrerad under produktions- och efterproduktionsstadierna, och det finns ett massivt utbud av professionell sändningsutrustning att välja mellan – inklusive sändningskameror och ljudutrustning.

Mallar och blanketter för din filmproduktion

Efterproduktion Den färdiga filmen skapas under efterproduktionen. Broadcast Equipment används fortfarande för att spåra produktionsljud – till exempel dialog som inte kunde plockas upp på uppsättning och musikpoäng. Myriaden av specialeffekter och ljudeffekter som vi har vant oss vid skapas och integreras i den färdiga produkten under detta sista steg också. Vikten av utmärkt sändningsutrustning är uppenbar nu eftersom de bilder som har spelats in i produktionen måste vara lättillgängliga och kunna redigeras bekvämt.

Distributionsdistribution sker efter att sändningsutrustningen har stängts av och lagts tillbaka i lager. Det är då filmen säljs och distribueras runt om i världen. Biografer och hemmapublik kan sedan använda sin egen utrustning för att se filmen i all sin härlighet – i High Definition eller genom något av de format som har använts för att producera originalfilmerna. Bågen är klar. Som du kan se då spelar Broadcast Equipment en integrerad roll i filmproduktionen. De professionella standarder genom vilka sändningsutrustning för närvarande skapas innebär att din multimediaunderhållning bara blir större och bättre. Filmens framtid är spännande.